Tentoonstelling ter ere van Louis Berkvens

Komende vrijdag, 15 juni, neemt prof.dr. Louis Berkvens na 20 jaar afscheid als bijzonder hoogleraar Rechtsgeschiedenis der Limburgse Territoria, een door het LGOG ingestelde leerstoel aan de Universiteit Maastricht. Ter gelegenheid van dit afscheid heeft de Universiteitsbibliotheek een kleine rechtshistorische tentoonstelling ingericht in de hal van het bestuursgebouw van de Universiteit. De tentoonstelling bevat werken uit de bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek, het Centre Céramique en het Regionaal Historisch Centrum Limburg. Voor een rechtshistoricus die zich met de regionale rechtsgeschiedenis van de vroegmoderne tijd bezighoudt, hebben deze bijzondere collecties veel te bieden. De tentoongestelde werken grijpen terug op de rechtsgeschiedenis, maar laten ook de connectie zien tussen de rechtspraak van toen en van nu.

Te bewonderen vallen enkele zeer bekende werken, zoals de Saksenspiegel (1554), geschreven door de Saksische ridder Eike von Repgow, en de Observationes (1741) van de beroemde Luikse jurist Charles de Méan. Verder zijn oude en nieuwe wettenbundels en enkele recent door Louis Berkvens geschreven werken te zien. Omdat hij er tevens voor gezorgd heeft dat vele plakkaten uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek Maastricht gedigitaliseerd zijn, hebben ook deze rechtsbronnen een plekje in de expositie.

Speciale aandacht vraagt Recessen van Maastricht, in 1719 gedrukt in Maastricht door Lambertus Bertus. Dit is een belangrijk werk voor zowel de rechtsgeschiedenis als de geschiedenis van Maastricht. Dat maakt het bij uitstek geschikt voor onderwijsdoeleinden. Maar het boek verkeert in een slechte conditie en behoeft dringend restauratie. Via het Adopt a book programma kunt u dit boek ‘adopteren’ om de Universiteitsbibliotheek financiële steun te bieden bij het opknappen.

De expositie is tot 13 juli van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 19.00 uur te zien in het bestuursgebouw van de Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht.


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem