Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 50 | December 2022 | 4

Onlangs is van het LTG, van de 50e jaargang, deel 4 verschenen. Dit tijdschrift is onmisbaar voor Genealogen.

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jaargang 50 | December 2022 | 4

Van de redactie 126
'Interview met Jacques van Rensch voorzitter Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap' door Jan H. Hanssen 127
‘Genealogie als historische hulpwetenschap’ door Régis de la Haye 135
‘De familie Van Imstenraedt te Mheer en hun uitdijende familiehorizon’ door prof. dr. Joep Leerssen 144
'Voorouders en verwanten van prof. dr. Hubert Coonen uit Echt' door Funs Patelski 151
'Edmond Delhougne Penning 2022 Martin Pfeifer' door Guus Janssen 163


Vorige nieuwsitem