Commissie Collecties

Het LGOG heeft sinds zijn oprichting een grote collectie opgebouwd van allerhande (vaak waardevolle) historische objecten. Bijna alle collecties zijn als bruikleen afgestaan aan diverse Limburgse musea en archieven. De commissie Collecties van het LGOG houdt zich bezig met het beheer, de digitalisering en de presentatie van de LGOG-collecties.


Commissieleden

  • vacature (voorzitter)
  • Henk Boersma (secretaris q.q.)
  • Rob Dückers
  • Rob Paulussen

Contact

U kunt contact opnemen met Commissie Collecties via Bureau LGOG:

Postbus 83 6200 AB Maastricht

telefoon: 043 - 3212586

e-mail: info@lgog.nl