Nieuws

75 jaar bevrijding

LGOG kring Venlo organiseert in het kader van 75 jaar bevrijding een fototentoonstelling in de open lucht. Foto’s uit de 2e Wereldoorlog zijn op panelen gedrukt en zijn geplaatst op de plek waar de fotograaf destijds ook heeft gestaan. Blerick had daarvoor de primeur. Op dinsdag 3 december 2019 werd namelijk het eerste paneel onthuld door burgemeester Scholten, voorafgaand aan het concert ter viering van 75 jaar bevrijding van Blerick in ’t Raodhoes. In totaal zijn in Blerick 11 panelen geplaatst.

Aan de foto's is een app gekoppeld: 75 jaar bevrijding Blerick. Hierin is, is de vorm van teksten, foto’s, geluiden en bewegende beelden, meer informatie te vinden over de betreffende afbeelding. De app kan gedownload worden via de App-store of de Google Playstore. Via de QR-code op de afbeelding komt men bij de download-pagina terecht. Een speciale route volgen is niet nodig. Indien de app geïnstalleerd is, en je in de buurt van een bepaald paneel staat, kun je informatie over dat paneel op je telefoon lezen. De app bevat ook een plattegrond, waarop alle locaties staan aangegeven.

De fototentoonstelling is natuurlijk voor iedereen, maar we hopen dat zeker ook groepen schoolkinderen er gebruik van gaan maken. De fotopanelen zijn ook een onderdeel van de lessen over de 2e Wereldoorlog, die Ons Fort aanbiedt. We denken, dat het zien van de foto's van toen op de plekken waar bepaalde gebeurtenissen hebben plaatsgevonden een indringende manier is om kennis te nemen van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in de regio.

In de stadsdelen Venlo en Arcen staan ook 15 panelen. Download daarvoor de app 75 jaar bevrijding Venlo/75 jaar bevrijding Arcen. De laatste panelen worden binnenkort geplaatst in de gemeente Peel en Maas. De tentoonstelling duurt tot/met 25 oktober 2020.

In januari 2020 is een tweede activiteit gestart in samenwerking met het Valuascollege. Jongeren van ongeveer 15 jaar hebben mensen geïnterviewd, die op het einde van de oorlog nagenoeg dezelfde leeftijd hadden. Ook leerlingen van het Duitse Lise-Meitner-Gymnasium in Geldern en kinderen in de gemeente Peel en Maas hebben mensen geïnterviewd. Tevens zijn er in de kring Parkstad interviews gehouden. De leerlingen hebben de gegevens uit hun interviews in een verslag verwerkt. Deze verslagen worden geplaatst op een website en in het najaar komt er een boek uit met een selectie uit de interviews.

Met dank aan de Provincie Limburg.

Historische Atlas van Venlo

Alle leden van de kring Venlo hebben een gratis exemplaar ontvangen van de Historische Atlas van Venlo. Er zijn nog enkele exemplaren te koop. Informatie via lgogvenlo@ziggo.nl.