Nieuws

75 jaar bevrijding

LGOG kring Venlo organiseert in het kader van 75 jaar bevrijding een fototentoonstelling in de openlucht. Foto’s uit de 2e Wereldoorlog zijn op panelen gedrukt en worden geplaatst op de plek waar de fotograaf toen heeft gestaan. Blerick heeft daarvoor de primeur. Op dinsdag 3 december werd namelijk het eerste paneel onthuld door burgemeester Scholten, voorafgaande aan het concert ter viering van 75 jaar bevrijding van Blerick in ’t Raodhoes. In totaal worden er 11 panelen geplaatst.

Aan de foto is een app gekoppeld met als naam: '75 jaar bevrijding Blerick'. Hierin is informatie te vinden over de betreffende afbeelding. Indien nodig: Scan de OR voor info over de wijze van downloaden van de app. Een speciale route volgen is niet nodig. Indien de app geïnstalleerd is en je in de buurt van een bepaald paneel staat, kun je informatie over dat paneel op je telefoon lezen. De app bevat ook een plattegrond, waarop de locaties staan aangegeven.

In week 50 en 51 worden ook de andere borden geplaatst en zal alles operationeel zijn. De fototentoonstelling is natuurlijk voor iedereen, maar we hopen dat zeker ook groepen schoolkinderen er gebruik van gaan maken. De fotopanelen zijn ook een onderdeel van de lessen over de 2e Wereldoorlog, die Ons Fort aanbiedt. We denken, dat het zien van de foto van toen op de plek waar het gebeurd is, een indringende manier is om kennis te nemen van de gebeurtenissen in de 2e Wereldoorlog in de eigen omgeving.

Uiteindelijk komen er tevens borden te staan in de gemeente Peel en Maas. Na 1 maart zullen ook Venlo en Arcen volgen.

In januari start een tweede activiteit in samenwerking met het Valuascollege. Jongeren van ong. 15 jaar zullen mensen gaan interviewen die op het einde van de oorlog ook dezelfde leeftijd hadden en in één van de stadsdelen van de huidige gemeente Venlo woonden. Er is al een lijst met namen van mensen, die hebben aangegeven geïnterviewd te willen worden. Nieuwe namen zijn echter nog altijd welkom. Om uzelf, of iemand anders, op te geven kunt u een bericht sturen naar lgogvenlo@ziggo.nl.

Historische Atlas van Venlo

Alle leden van de kring Venlo hebben een gratis exemplaar ontvangen van de Historische Atlas van Venlo. Er zijn nog enkele exemplaren te koop. Informatie via lgogvenlo@ziggo.nl.