Oorlog en Wederopbouw in het Limburgse landschap

30 augustus 2019

00:00 uur

Derde Dag van de Limburgse Landschapsgeschiedenis

In 2019 staan we stil bij de bevrijding van grote delen van Limburg in 1944. De derde dag van de Limburgse Landschapsgeschiedenis op vrijdag 30 augustus staat daarom geheel in het teken van Oorlog en Wederopbouw. U kunt lezingen verwachten over de wijze waarop het landschap in de Tweede Wereldoorlog voor militaire acties is gebruikt en vernietigd, over de vordering, verwoesting en wederopbouw van kastelen en landgoederen, over de na-oorlogse periode van agrarische schaalvergroting en ruilverkaveling en over huidige keuzes bij beheer en instandhouding van WOII erfgoed.

Het volledige programma met mogelijkheid tot aanmelden volgt spoedig.


Vorige activiteit