SAVE THE DATE Landschapsdag Energiek Landschap: Landschap in Energietransitie Verleden, Heden en Toekomst

Banner

Op vrijdag 25 augustus organiseert de commissie Landschapsgeschiedenis van het Koninklijke LGOG en het SHCL in samenwerking met de Provincie Limburg, RES Zuid-Limburg en RES Noord- en Midden Limburg de vijfde Landschapsdag.

Nederland staat aan de vooravond van een grote verbouwing. Klimaatdoelen moeten gehaald worden. Energielandschappen worden ingericht. Dit heeft grote gevolgen voor het landschap. Ook in het verleden hebben energietransities plaatsgevonden. Sporen hiervan zijn nog steeds zichtbaar in ons landschap.

Vanuit diverse invalshoeken zullen sprekers energietransities en invloed op het landschap toelichten. ’s Ochtends staan historische energielandschappen op het programma, in de middag nemen de samenwerkingsverbanden Regionale Energie Strategie (RES) Zuid en Noord-Midden Limburg ons mee in hun plannen hoe nieuwe energielandschappen in te passen in het oude en waardevolle cultuurlandschap. De dag wordt afgesloten met een paneldiscussie.

Keynote spreker is de heer Henk Baas, landschapsdeskundige van het Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Daarnaast spreken o.m. Hans de Mars (watermolenlandschappen) en Afra de Mars (mijnlandschap).

Concept- programma

9.30-10.00

Inloop en registratie

10.00-10.15

Welkom

10.15-11.00

Energietransities en landschap in het verleden

11.00-11.25

Het turflandschap

11.30-11.45

Koffie

11.50-12.15

Het watermolenlandschap

12.15-12.40

Het mijnlandschap

12.45-13.45

Lunch plus Excursie naar Kleine Weerdt

13.45-14.10

RES NML - stand van zaken

14.15-14.40

RES ZL – stand van zaken

14.45-15.10

Waar het schuurt – casus 1

15.10-15.20

Thee

15.25-15.55

Waar het schuurt – casus 2

16.00-17.00

Paneldiscussie: naar een nieuwe energietransitie zonder landschapspijn?

17.00-17.30

borrel

Reserveert u de datum vrijdag 25 augustus alvast in de agenda. Verdere informatie over het symposium volgt nog per e-mail. Het volledige save the date bestand kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit