Symposium 'Industrie en ondernemerschap in Weert, 1830-heden'

20 maart 2020

13:00 - 17:00 uur

Wijkgebouw Keenter Hart, zaal 1, Sint Jozefskerkplein 3, 6006 ZH Weert

Entree: Leden LGOG zijn gratis / Niet-leden LGOG betalen €5

Op vrijdagmiddag 20 maart 2020 organiseert de LGOG/ SHCL Commissie voor Geschiedenis van Ondernemers en Ondernemingen in Limburg (COOL) in samenwerking met de Geschied- en Oudheidkundige Kring ‘De Aldenborgh’ een symposium over industrie en ondernemers in Weert.

Programma:

13.00-13.25 inloop en koffie + boekentafel

13.25-13.30 Welkomstwoord door de voorzitter van COOL, Ernst Homburg

13.30-13.55 Theo Schers: Nijver aan water en spoor.

13.55-14.20 John Caris: Drieluik Drukkerij Emmanuel Smeets.

14.20-14.45 Bert van Laer: Brouwerijen in het Weerterland.

14.45-15.10 koffie/ thee pauze + boekentafel

15.10-15.35 Jos Engelen: Pijpenfabriek Trumm-Bergmans in Weert en de oven: Industriëel Archeologisch Monument

15.35-16.00 Eric van Royen: Bouwonderneming Wilma: het levenswerk van Harrie Maas.

16.00-17.00 slotdiscussie en borrel (bij aankomst ontvangt ieder twee consumptiebonnen).

Parkeren

Er is ruime parkeergelegenheid. De loopafstand vanaf het station is ca. een kwartier, langs de St. Jozefslaan ten zuiden van de spoorlijn: https://goo.gl/maps/FPVBSz4Tbn7oAhPD9


Vanwege de capaciteit van de zaal en de catering dient u zich vooraf aan te melden. Details staan hieronder.

Deelname

Deelname aan het symposium is voor LGOG-leden gratis. Voor niet-leden van het LGOG bedragen de deelnamekosten € 5,- Dit bedrag dient gelijktijdig met de aanmelding te worden voldaan op bankrekeningnummer NL28 INGB 0006 5323 69 ten name van LGOG (Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap) te Maastricht onder vermelding van: "Symposium COOL".

Let op! Aanmelden kan tot en met 16 maart bij het Bureau van LGOG. Klik hier voor het aanmeldformulier of zie hieronder. Plaatsing op de deelnemerslijst geschiedt in volgorde van aanmelding en betaling.

Voor eventuele vragen, contacteer: e.homburg@maastrichtuniversity.nl

Voor last-minute vragen op de ochtend van 20 maart, bel 0495-462 090 of 06-2709 4532.


Vorige activiteit | Volgende activiteit