IJzervreters in Revolutietijd: Beroepsmilitairen uit de beide Limburgen, 1750-1830

26 september 2019

19:30 uur

Cultureel Centrum Lanaken, Aan de Engelse Hof 10, 3620 Lanaken (B)

Entree: Voor niet leden €3,00

Het leger wordt snel in verband gebracht met dienstplicht. Dat is op zich niet zo verwonderlijk. Vanaf 1798 tot de jaren ‘90 van de vorige eeuw hebben generaties van jongemannen een (relatief) korte periode van hun leven verplicht in het leger doorgebracht. Maar al te vaak wordt echter vergeten dat een kleine minderheid vrijwillig militair werd. In bepaalde historische periodes, zoals de jaren 1350-1798, was dit soort van rekrutering zelfs dominant. Vaak vochten deze soldaten ook nog eens voor buitenlandse mogendheden. De term huurling, met alle bijhorende negatieve connotaties, valt dan al snel, maar komt eigenlijk niet overeen met de historische realiteit.

In de eerste helft van de presentatie wordt een overzicht gegeven van hoe vrijwillige militaire dienst in de huidige provincies Belgisch en Nederlands Limburg veranderende door de invoering van de dienstplicht. Eerst wordt het militaire rekruteringssysteem op het einde van de achttiende eeuw besproken. Dit bestond uit werving door meerdere legers, met name het Staatse, Franse, Keizerlijke, Pruisische, Spaanse, Luikse en Beierse. Vervolgens komt een korte uiteenzetting van de Franse machtsovername in 1792-1795 en de invoering van de dienstplicht (de wet Jourdan-Delbrel, 5 september 1798). Hierna volgt een analyse van militaire dienst onder Napoleon en het Koninkrijk der Nederlanden (waaronder de slag bij Waterloo).

In de tweede helft van de presentatie wordt er ingegaan op de mogelijkheden zelf een militaire voorouder terug te vinden, met name diegenen die vrijwillig in het leger traden.

Over de spreker

Spreker is Sander Govaerts, historicus. Hij studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit van Amsterdam. Op 21 mei 2019 promoveerde hij aan deze laatste universiteit op een proefschrift over interacties tussen legers en ecosystemen in de Maasregio van de dertiende tot de negentiende eeuw. Zijn bachelor- en masterscriptie handelden over de beroepssoldaat in Belgisch Limburg in de periode 1756-1815.

Organiserende verenigingen

De lezing wordt georganiseerd door de Kon. Ver. Familiekunde Vlaanderen – Prov. Limburg vzw, het Kon. Geschied- en Oudheidkundig Genootschap St.-Ursula Lanaken, het Kon. Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap sectie Genealogie en NGV-Zuid-Limburg

N.B. De afbeelding bij dit artikel van twee cavaleristen uit het Nederlandse leger (late achttiende eeuw) is zeer relevant, want de Nederlandse cavalerie zat vol met boerenjongens uit de beide Limburgen


Vorige activiteit | Volgende activiteit