De archieven van de rechterlijke macht in de 19e en 20e eeuw

13 Maart 2018

19:30 - 22:00 uur

Oos Zittesj Hoes, Odasingel 685, Sittard

De lezing heeft het specifiek over de archieven van de rechterlijke macht met name in de 19e en de 20e eeuw. De presentatie wordt gegeven door Mr. dr. Th. J. van Rensch, Rijksarchivaris in Limburg.

Veel genealogen zijn vertrouwd met historisch onderzoek in archieven van schepenbanken. Deze oud-rechterlijke archieven uit de tijd voor 1800 zijn vaak de belangrijkste bron voor de plaatselijke geschiedenis. Zij hielden zich bezig met de rechtspraak in strafzaken en civiele zaken, verder de zogenoemde vrijwillige rechtspraak (benoeming van voogden afhandeling van faillissementen etc.) en de registratie van onroerend goed. Veel minder bekend en gebruikt zijn de rechterlijke archieven na 1800. Daar zijn verschillende redenen voor aan te geven. In de eerste plaats was de rechtspraak niet meer per plaats, maar per kanton of arrondissement georganiseerd. Verder was de registratie van onroerend goed door het notariaat en kadaster/hypotheekbewaarder overgenomen. Maar het is vooral de ontsluiting van deze archieven in lange series inventarisnummers met jaartallen en nummers die raadpleging omslachtig maakt. Soms is ook de ordening zelf nog gebrekkig of zijn de archieven niet compleet. Bovendien wordt voor de ordening een eigen systematiek met eigen terminologie gebruikt. Kortom, het werkt wel, maar vaak krijgt de gebruiker het gevoel van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Ten slotte zijn er voor de archieven jonger dan 75-100 jaar beperkingen in de openbaarheid.

Al deze bezwaren schrikken potentiële gebruikers af. Dat is jammer, want deze archieven kunnen bijzonder interessant materiaal opleveren voor familiegeschiedenis en plaatselijke geschiedenis. In de lezing zal worden ingegaan op de gebruiksmogelijkheden, de belangrijkste procedures en de manier waarop die in de archiefvorming hun neerslag vinden. Verder komen aan de orde de taakgebieden van de rechtspraak (strafrecht, civiel recht, familierecht, faillissement, bijzondere registers), de eigen toegangen van het archief en soms ook onverwachte toegangen in vorm van perspublicaties. Ten slotte worden ook nog enkele opmerkingen gemaakt over de niet-openbare archieven en de actuele relevantie daarvan.

Bekijk hier de volledige uitnodiging >>Wegwijzer naar Oos Zittesj Hoes: Het adres is Odasingel 659 te Sittard. Let op! De ingang van de zaal ligt wat verstopt achter in het flatgebouw. Staande met het gezicht naar de markering Oda Park, 685-917, gaat U de direct rechts gelegen doorgang in. Na ca. 40 m. bevindt zicht rechts een glazen schuifdeur, ingang van Oos Zittesj Hoes.  

Parkeren kan in de Odaparkgarage (betaald) of in de aan de overzijde gelegen wijk Baandert (gratis).Vorige activiteit | Volgende activiteit