Bisschoppelijk Archief te Luik

19 juni 2019

19:30 uur

Brasserie "De Beurs", Markt 7, Maaseik (B)

Entree: Gratis voor leden

De betekenis van het Luikse Bisschoppelijke Archief voor de geschiedenis van het gebied van de huidige Limburgen

Over de lezing

Vanaf het begin van de achtste eeuw tot 1559/1561 stond het gebied van de huidige Limburgen kerkelijk grotendeels onder het gezag van de bisschop van Luik. Toen in 1559/1561 het bisdom Roermond opgericht en omschreven werd, ging weliswaar een groot deel van het huidige Nederlands-Limburg naar dit nieuwe instituut over, maar een behoorlijk aantal parochies bleef toch onder Luiks bewind.

Van 1801 tot 1840 behoorden alle Limburgse parochies – afgezien van de kantons Sittard en Horst, die een twintigtal jaren onder Aken ressorteerden – weer tot het Luikse bisdom. Voor de Nederlandse parochies kwam er in 1840 het Apostolisch Vicariaat, vanaf 1853 bisdom Roermond, maar voor de Belgische parochies bleef de Luikse bisschop gezaghebbend tot de oprichting van het bisdom Hasselt in 1967.

Vanzelfsprekend heeft dit bisdom in de archieven vele sporen nagelaten, die voor onderzoekers interessant kunnen zijn. In deze voordracht zullen we – na een kort overzicht van de geschiedenis van het Luikse bisdom - aangeven, wat men in dit grootste kerkelijke archief van België zoal kan aantreffen. De verschillende aanwezige fondsen zullen worden belicht en geïllustreerd met concrete voorbeelden die betrekking hebben op het verleden van het gebied van de huidige Limburgen.

Over de spreker

Drs. A.M.P.P. (Guus) Janssen, geboren te Heerlen (1957), studeerde Klassieke Taal- en Letterkunde aan de KU Nijmegen. Hij is sinds 1978 als docent Klassieken verbonden aan het gymnasium van het Trevianum te Sittard.

Hij publiceerde o.a. over de regionale historie, met een bijzondere belangstelling voor kerkgeschiedenis en bronnenpublicatie. In dit is noemenswaardig dat Guus Janssen lid is van de wetenschappelijke adviescommissie van het bisschoppelijk archief in Luik

Klik hier voor het convocaat.


Vorige activiteit | Volgende activiteit